Navigation Menu
5 MINUT BEZPEČNOSTI (1) – Železniční přejezdy

5 MINUT BEZPEČNOSTI (1) – Železniční přejezdy

on 23. 03. 2018 in Doprava

Vítám Vás u pilotního dílu našeho miniseriálu „5 MINUT BEZPEČNOSTI“, který bude vycházet každý měsíc a bude Vám vysvětlovat různé situace na silnicích, které někteří řidiči nechápou, nebo se v těchto situacích ztrácejí a nevědí, jak se zachovat. Usaďte se a přeji příjemné čtení.

V pilotním díle Vám přiblížíme železniční přejezdy. V první části článku se zaměříme na to, co se smí a nesmí na a v blízkosti přejezdu. V další části si přiblížíme, co dělat, když už se nám nějaký problém na železničním přejezdu stane.

Jak se vyvarovat mimořádné události na přejezdu

Základní a hlavně důležité informace, jak se nedostat do nenadálé situace na železničním přejezdu, se dozvíte v první části.

  • Prvním a zároveň nejdůležitějším bodem při přejíždění železničního přejezdu je dodržovat povolenou rychlost. Ta se určuje podle toho, zda bliká nebo nebliká bílé světlo na tabuli. Pokud světlo bliká, je maximální rychlost 50 km/h. Pokud světlo nebliká je maximální povolená rychlost 30 km/h, ale za předpokladu, že lze vidět už z dálky do obou stran trati. Pokud na trať nelze vidět už z cesty musí řidič zastavit a přesvědčit o bezpečném průjezdu.

  • Druhým důležitým opatřením, proto, abyste se vyhnuli uváznutí, či jiné mimořádné události na přejezdu, je přísný zákaz předjíždění a otáčení v těsné blízkosti přejezdu. (Těsnou blízkostí se rozumí 50 m před přejezdem a 50 m za přejezdem).

Pokud budete dodržovat tato dvě nejzákladnější pravidla, která jsou vypsána výše, není taková pravděpodobnost, že se ocitnete v nenadálé situaci a budete potřebovat pomoci. Ale důležitým faktorem jsou také schopnosti řidiče. Pokud řidič má v ruce například mobilní telefon a píše si třeba SMS zprávu a nevěnuje se řízení, tak mu tyto faktory nepomohou. A tak prosím dávejte pozor na cestu před vámi, všímejte si dopravního značení a hlavně nevjíždějte na přejezd, když je signalizační zařízení aktivní!

Snad se vám osvětlilo, jak se na železničním přejezdu jako řidič chovat, ale řekneme si něco o tom, co dělat, když například uvízneme na přejezdu, nebo se nám stane jiná mimořádná situace.

Co dělat, když se nám stane mimořádná událost na přejezdu

V druhé části článku se dočtete o tom jak vyřešit například uváznutí na přejezdu s klidnou hlavou a beze stresu.

Představte si, že jste vjeli na železniční přejezd, v tu chvíli se Vám něco stalo v motoru a auto nelze nastartovat.

  • Jako první byste určitě měli zachovat klidnou hlavu a nestresovat se.

  • Jako další krok byste si měli ověřit, zda je auto možné z prostoru přejezdu odstranit.

  • Pokud porucha není závažná a je možné automobil odstranit z prostoru přejezdu učiníte tak. Pokud to nepůjde, budete postupovat stejně, jako v případě závažné poruchy.

  • Pokud je porucha závažná musíte postupovat rychle. Zavoláte na číslo tísňového volání 150, popřípadě když si nevzpomenete na číslo 150, zavoláte 158. IZS už si oznámení mezi sebou předá.

  • Po zavolání na číslo oznámíte své osobní údaje, dále oznámíte své telefonní číslo, nebo číslo, ze kterého je voláno na tísňovou linku. Jako nejdůležitější údaj, aby se Vám dostalo pomoci, je nutné oznámit identifikační číslo přejezdu. To se nachází na druhé straně výstražné kříže, značky STOP nebo na druhé straně světelné tabule. Po oznámení identifikačního čísla už operátor bude vědět, kde se nacházíte.

Když dodržíte body, které jsou popsány výše, určitě se k vám pomoc v podobě hasičů a policie dostane rychle a vám se nic nestane.

Co když uvíznete na přejezdu mezi závorami? Takový problém se řidičům, kteří dodržují pravidla nestane, jelikož závory padají až po cca 10 vteřinách po začátku blikání světelné tabule. V tomto případě se dají použít tři možnosti.

  • První je ta, že se závory objedou. Takové řešení platí v případě, že jsou závory pouze v jednom směru. To znamená, že ve vašem směru závory jsou a v protějším ne.

  • Druhá možnost platí pro situaci, kdy jste uvězněni mezi závorami a závory jsou nainstalovány v obou směrech. Takové jednání už způsobí škody na majetku a policií budete trestně stíháni za obecné ohrožení. Je to proražení závor.

  • Třetí možnost platí ve chvíli, kdy jste závorami uvězněni v obou směrech a řidiči, kteří stojí za závorami Vám jsou ochotni pomoci. Ve chvíli, když jsou závory spuštěny dolů, tak jsou takzvaně odemknuté a lehce je zvednete. To znamená, že závory Vám ostatní řidiči, popřípadě spolujezdci nadzvednou a vy projedete.

Autor: Dan Zatloukal

Podělit se o článek