Navigation Menu

JIHOMORAVSKÝ KRAJ – Dopravní informace

Aktuální nehody, uzavírky a dopravní omezení v Jihomoravském kraji.

 • silnice II/380 (ulice Brněnská), Hodonín, okr. Hodonín: Omezení provozu a zákazy
  most uzavřen práce na silnici, úplná uzavírka; Trasa objížďky při úplné uzavírce je vedena: Pro vozidla do 3,5 tuny po silnici I/55 a I/51, dále po silnici II/432 zpět na silnici I/55. Pro vozidla nad 3,5 tuny po silnici I/55 a I/51, dále po silnici II/432 , III/43237 zpět na…
 • silnice I/55, v katastru obce Hodonín, okr. Hodonín: Dopravní uzavírky a omezení
  uzavřeno uzavřeno, demoliční práce na mostě, úplná uzavírka sil. I/55 v místě podjezdu ev.č. 55-066 (pod mostem ev. č. 380-020 a v přilehlých úsecích) a dále o uzavírku částí nájezdových a výjezdových ramp – větve mimoúrovňové křižovatky sil. I/55 a II/380. Při úplné uzavírce bude provoz v obou směrech dopravy…
 • silnice III/04712, Prusy-Boškůvky, část obce Moravské Prusy, okr. Vyškov: Dopravní uzavírky a omezení
  uzavřeno stavební práce, úplná uzavírka provozu silnice III/04712 Topolany – Prusy - Vážany místo Moravské Prusy – průtah v úseku od začátku obce Mor. Prusy po křižovatku se silnicí III/04713 z důvodu stavby Prusy-Boškůvky – kanalizace a ČOV investor stavby Obec Prusy-Boškůvky, Moravské Prusy 40, 682 01 Vyškov, IČ: 00292222…
 • ulice Grmelova, Brno-střed: Práce na silnici
  stavební práce, rekonstrukce vodovodu, kanalizace a vozovky; komunikace může být dle potřeby a postupu prací úplně uzavírána
 • ulice Hrázní, Brno-Kníničky: Dopravní uzavírky a omezení
  zúžená vozovka na jeden jízdní pruh stavební práce, Zúžení komunikace ul. Hrázní ve směru k hrázi poblíž křižovatky s ul. Rekreační; pracovní místo se bude v průběhu prací posouvat., Vydal: ÚMČ Brno Bystrc
 • silnice II/380, Hodonín, okr. Hodonín: Dopravní uzavírky a omezení
  odbočovací pruh uzavřen, Během dopravního omezení na sil. I/55 a II/380 nebude možné odbočit ze silnice II/380 ve směru od Dubňan na sil. I/55 směr Strážnice.
 • ulice Za Kostelem, Přísnotice, okr. Brno-venkov: Dopravní uzavírky a omezení
  uzavřeno, práce na silnici, objízdná trasa po místních komunikacích, Vydal: Městský úřad Židlochovice
 • silnice II/380 (ulice Brněnská), Hodonín, okr. Hodonín: Práce na silnici
  práce na údržbě mostu provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Částečná uzavírkua na silnici II/380, v místě mostu ev.č.380-020. Uzavřena bude polovina mostu pro směr ven z města Hodonína, provoz bude veden obousměrně ve zbývajících dvou jízdních pruzích. Během dopravního omezení nebude možné odbočit ze silnice…
 • silnice I/55, v katastru obce Hodonín, okr. Hodonín: Dopravní uzavírky a omezení
  zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka sil. I/55 v místě podjezdu ev.č. 55-066 (pod mostem ev. č. 380-020 a v přilehlých úsecích). Pod mostem ev. č. 380-020 budou vymezeny dva jízdní pruhy minimální šířky 3,0 m (pro oba směry dopravy), provoz bude upraven (i na rampách) dopravním značením. Z důvodu realizace…
 • místní komunikace, Brno-střed, v katastru obce Brno: Dopravní uzavírky a omezení
  uzavřeno stavební práce, rekonstrukce kanalizace a vodovodu; 1. ul. Gorkého od křižovatky s ul. Úvoz po křižovatku s ul. Veveří; 2. ul. Arne Nováka v celé délce; 3. ul. Jaselská v úseku 10 m od křižovatky s ul. Gorkého; 4. ul. Obilní trh v úseku 10 m od křižovatky s…
 • místní komunikace, v obci Hustopeče, okr. Břeclav: Práce na silnici
  stavební práce zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, práce na rekonstrukci chodníků v ulicích Komenského, U Větrolamu a Údolní v Hustopečích. Během těchto prací bude na vozovce místní komunikace zřízeno posuvné prac. místo o max. délce 50 m, přičemž bude zachován průjezdní profil 2,75 m. Dále bude uzavřeno parkoviště "u…
 • silnice II/425 (ulice Masarykova), Rajhrad, okr. Brno-venkov: Práce na silnici
  stavební práce omezení, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh platí pouze v době od 10:00 hod do 12:00 hod, Vydal: Městský úřad Židlochovice
 • ulice Konopná, Brno-jih: Dopravní uzavírky a omezení
  uzavřeno práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka části místní komunikace ul. Konopná v místě křížení se silnicí I/41 z důvodu realizace stavby "Tramvaj Plotní - souběh etap 1 a 2". Vozovka ul. Konopná v délce cca 10 m., Vydal: ÚMČ Brno Jih
 • silnice I/42 (ulice Zvonařka), Brno-střed: Práce na silnici
  stavební práce zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, , Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • silnice I/42, ulice Křídlovická, Brno-střed, Brno: Práce na silnici
  stavební práce levý jízdní pruh uzavřen, uzavřen levý jízdní pruh, pravý jízdní pás čtyř pruhové silnice (pod železničním podjezdem) ve směru Svitavy, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje
WordPress RSS Feed Retriever by Theme Mason