Navigation Menu

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Dopravní informace

Aktuální nehody, uzavírky a dopravní omezení v Středočeském kraji.

 • D1, mezi km 60 a 62, ve směru Bohumín – PL: Dopravní situace
  Pozor! Tvoří se kolona vozidel,
 • D1 - 61.8km na trase Praha - Říkovice: Nehody
  nehoda zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; uzavřeno; NA ležící na boku, směr Brno je nyní uzavřen z důvodu vyproštění řidiče z tahače návěsů. Na místě přítomné jednotky HZS a PČR. Jízdní pás na Prahu průjezdný pouze v pravém jízdním pruhu
 • D1, km 61.8, ve směru Praha: Dopravní uzavírky a omezení
  nehoda, neprůjezdný levý jízdní pruh, levý JP uzavřen z důvodu havárie nákladního automobilu v jízdním pásu na Ostravu
 • místní komunikace, Nymburk, okr. Nymburk: Dopravní uzavírky a omezení
  uzavřeno práce na silnici, Úplná uzavírka ulice Dobrovského (od ul. Purkyňova po ul. Jičínská) a ulice Purkyňova (od ul. Ferdinanda Schulze po ul. Jičínská). Důvodem uzavírky je provádění inž. sítí – rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu a přípojek. Ulice Jičínská bude po dobu uzavírek také neprůjezdná.
 • ulice Růžová, Sedlčany, okr. Příbram: Dopravní uzavírky a omezení
  uzavřeno práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka místních komunikacích ul. Růžová a ul. Pod Potoky v Sedlčanech, z důvodu stavebních pracích na přípojce vodovodu a dešťové kanalizace, Vydal: Městský úřad Sedlčany
 • ulice Pod Potoky, Sedlčany, okr. Příbram: Dopravní uzavírky a omezení
  uzavřeno práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka místních komunikacích ul. Růžová a ul. Pod Potoky v Sedlčanech, z důvodu stavebních pracích na přípojce vodovodu a dešťové kanalizace; Objížďka - obousměrná, pro veškerou dopravu: bude vedena po místní komunikaci ul. Lidická, Sukovo nám., silnice č. II/105 (ul. 28. října a Nám.…
 • silnice III/23916, Slaný, okr. Kladno: Dopravní uzavírky a omezení
  uzavřeno stavební práce, uzavírka silnice III/23916 mezi Slaným a Trpoměchy z důvodu výstavby mostu přeložky sil. I/16; Objížďka - obousměrná: silnice III/23916, III/23731, I/7, I/16 (přes Trpoměchy, Královice, Slaný), Vydal: Městský úřad Slaný
 • ulice Na Rejdišti, Nymburk, okr. Nymburk: Dopravní uzavírky a omezení
  vozovka uzavřena stavební práce,
 • ulice Řípská, Říčany, okr. Praha-východ: Dopravní uzavírky a omezení
  uzavřeno práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka části ul. Řípská v k.ú. Říčany u Prahy, Vydal: Městský úřad Říčany
 • místní komunikace, Mělník, okr. Mělník: Dopravní uzavírky a omezení
  uzavřeno práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka místní komunikace ul. Fr. Kriegela, oprava teplovodní šachty - havárie; Objížďka - bez rozlišení: přes: silnice III/2730 (ulice Bezručova), Vydal: Městský úřad Mělník
 • místní komunikace, Kutná Hora, okr. Kutná Hora: Dopravní uzavírky a omezení
  uzavřeno práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka bezejmenné místní komunikace v obci Neškaredice od křižovatky se silnicí č. III/33719 čp. 31 po dobu provádění výkopových prací z důvodu výstavby nové kanalizace a vodovodu , Vydal: Městský úřad Kutná Hora
 • silnice III/1051 (ulice Kutná), Psáry, okr. Praha-západ: Omezení provozu a zákazy
  most uzavřen stavební práce, uzavírka mostu evid. č. 1051-1 na sil. III/1051 v obci Psáry; Objížďka - bez rozlišení: ze Psár po sil. II/105 do Jílového u Prahy – Radlíku – dále po III/00315 do Libře a opačně, Vydal: Městský úřad Černošice
 • ulice Bažantnická, nám. Odboje, Kostelec nad Labem, okr. Mělník: Práce na silnici
  stavební práce omezení, Stavební práce na rekonstrukci chodníků, vozovky a veřejného osvětlení v ulici Bažantnická a navazující komunikace na nám. Odboje. Práce budou probíhat v úseku od křižovatky s ul. Neratovická po křižovatku s ul. Tyršova. V souvislosti s touto stavbou bude omezen vjezd a parkování v tomto prostoru.
 • silnice III/11115, Teplýšovice, část obce Čeňovice, okr. Benešov: Dopravní uzavírky a omezení
  uzavřeno, Uzavírka silnice č. III/11115 v délce cca 100 m v obci Čeňovice podél zemědělských staveb na pozemcích parc. č. 22/7, 22/8, 22/9, 22/10 a 22/12 v katastrálním území Čeňovice z důvodu havarijního stavu těchto zemědělských staveb, které bezprostředně sousedí se zmíněnou silnicí a ohrožují bezpečnost silničního provozu. Objízdná trasa…
 • silnice III/25915, Bezděz, okr. Česká Lípa: Omezení provozu a zákazy
  most uzavřen obecné ohrožení, úplná uzavírka silnice III/25915, v úseku mostního objektu ev.č. 25915-1, převádějícího silnici III/25915 Březovice – Bělá pod Bezdězem, Hlínoviště, přes železniční trať. Trasa objížďky: ve směru od České Lípy ze silnice I/38 odbočit vpravo na silnici III/25915 do Hlínoviště (k železniční stanici Bezděz nebo do obce…
WordPress RSS Feed Retriever by Theme Mason